Misztikus teológia

Szeretettel ajánljuk mindenkinek Keresztes Szent János Istenismeret és Istenszerelem című könyvét (megjelent a Sursum kiadó gondozásában), valamint egyéb műveit és költeményeit (A Kármel hegyére vezető út, A lélek sötét éjszakája). Keresztes Szent János tanítása megegyezik a Csendmélység Egyesület tanításával. Tömören, részletesen és hitelesen írja le az Istenhez vezető utat, ezáltal gyakorlati útmutatót adva az Igazság felé vágyó lelkeknek. A Csendmélység Egyesületben ezek a tanítások kelnek életre nap mint nap.

Keresztes Szent János rajzán az Igazságba vezető út nélküli út látható, amely keskeny, és az eltévelyedés lehetősége számos. Ezt az utat csak a tiszta lélek képes járni, amelynek egyetlen célja az Igazság. A szerző a misztikus teológiai szemlélődés módszerét adja az Istennel való egyesüléshez.